Kako se imenuje 1000 stranska oblika?

V geometriji je čilijagon (/ ˈk? Li? G? N /) oz 1000 -gon je a mnogokotnik s 1.000 strani .

.

Vprašali so tudi, kako se imenuje oblika z 10000 stranicami?V geometriji miriagon oz 10.000 -gon je poligon z 10.000 strani . Več filozofov je z običajnim miriagonom ponazarjalo vprašanja v zvezi z mislijo.

Tudi, kako se imenuje 16-stranska oblika?V matematiki je šesterokotnik (včasih poklical heksakaidekagon oz 16. -gon) je šestnajst- stranski poligon .Podobno se lahko vprašate, kako se imenuje 99-stranska oblika?Poligoni z 21 do 99 strani imajo drugačen sistem. Vzemite predpono za desetko (najdeno v levem stolpcu), enoštevko (desni stolpec spodaj) in nato mednje nalepite 'kai', da dobite (deset) kai (one) gon. 100- stranski poligon je poklical hektogon.

ali lahko gledam svoj dvr na računalniku

Katera je najbolj stranska oblika?

Rombikozidodekaeder

Sorodni odgovori na vprašanja

Kako se imenuje oblika z milijardo stranic?

Gigagon je dvodimenzionalen mnogokotnik z milijardo stranic . Ima Schläflijev simbol {? 10,9?} (Z uporabo Bowersovih nizov).

Je Star mnogokotnik?

Ja, a zvezda je mnogokotnik . V geometriji je a zvezda je posebna vrsta mnogokotnik ki ga imenujemo a zvezdni poligon . Te vrste poligoni prevzame splošno

Kako pravite 40-stranskemu mnogokotniku?

V geometriji je tetrakontagon ali tessarakontagon štirideset- stranski poligon ali 40 -gogon. Pojasnilo

Koliko strani ima Chiliagon?

1.000 straniPojasnilo

Kaj je 20 Gon?

V geometriji je ikozagon oz dvajset - gon je dvajset- stranski poligon . Vsota notranjih kotov ikozagona je 3240 stopinj. Pojasnilo

Kako se imenuje 20-stranska kocka?

Oblika tipičnega dvajset - stranski die je tisto, kar je matematično poklical ikosaeder. Strokovnjak

Kaj je 7-stranski mnogokotnik?

V geometriji je sedmerokot sedem- stranski poligon ali 7. -gogon. Sedmerokotnik se včasih imenuje tudi sedmerokotnik, pri čemer se uporablja 'sept-' (elizija septua-, latinsko izpeljana številčna predpona, namesto hepta-, grška numerična predpona; oba sta sorodna) skupaj z grško pripono '-agon' pomeni kot. Strokovnjak

Kaj je edinstven poligon?

The Edinstven poligon Izrek je: Vse redno poligoni z enakim številom stranic so podobni. Strokovnjak

Kaj je 90 Gon?

V geometriji enneakontagon ali enenecontagon oz 90 - gon (iz starogrščine? & nu; & nu; & epsilon; & nu; ή & kappa; & omicron; & nu; & tau; α, devetdeset) je devetdeset- stranski poligon . Vsota notranjih kotov enneacontagon-a je 15840 stopinj. Strokovnjak

Kaj je 14 Gon?

V geometriji tetradekagon ali tetrakaidekagon oz 14. - gon je štirinajst- stranski poligon . Strokovnjak

Kaj je 100 gon?

V geometriji hektogon ali hekatontagon oz 100 - gon je sto- stranski poligon . Vsota vseh notranjih kotov hektogona je 17640 stopinj. Učitelj

Kako pravite 21-stranskemu mnogokotniku?

TO mnogokotnik s enaindvajset straneh je torej poklical a: Icosikaihenagon, pa tudi Icosihenagon. Učitelj

Kako se imenuje 12-stranska slika?

Konveksni, ciklični, enakostranični, izogonalni, izotoksalni. V geometriji je dvanajstkotnik oz 12. -gon je poljubnih dvanajst- stranski poligon . Učitelj

Kako se imenuje 11-stranski poligon?

V geometriji hendekagon (tudi undecagon ali endecagon) oz enajst -gon je enajst- stranski poligon . (Ime hendekagon iz grškega hendeka „enajst“ in –gon „vogal“ je pogosto prednost pred hibridnim undekagonom, katerega prvi del je iz latinskega undecim „enajst“.) Učitelj

Kako pravite 6-stranskemu mnogokotniku?

V geometriji je šesterokotnik (iz grščine? & Xi; hex, 'šest' in & gamma; & omega; & nu; ία, gonía, 'vogal, kot') šestica - stranski poligon ali 6. -gogon. Skupno število notranjih kotov katerega koli preprostega (nesekajočega se) šesterokotnika je 720 °. Recenzent

Kako se imenuje 72-stranski poligon?

peterokotnik. 5. 3 & pi; / 5 = 108 ° 2 & pi; / 5 = 72 6 - stranski poligon . Recenzent

Kaj so vsi Goni?

Tu je seznam imen poligonov, odvisno od števila strani, ki jih imajo, začenši s tremi in konča z desetimi. 3 strani - trikotnik. 4 stranice - Štirikotnik. 5 strani - Pentagon. 6 strani - šesterokotnik. Recenzent

Kako pravite 15-stranskemu mnogokotniku?

Konveksni, ciklični, enakostranični, izogonalni, izotoksalni. V geometriji pentadekagon ali pentakaidekagon oz petnajst -gon je petnajst- stranski poligon . Recenzent

Kako se imenuje 17-stranski poligon?

V geometriji je sedmerokotnik oz 17. -gon je sedemnajst- stranski poligon .