Kako izgleda oblika Nonagon?

Nepravilen mnogokotnik je mnogokotnik z neenakomernimi stranicami in kotniki. Nepravilna nonagon je devetstranski obliko to naredi nimajo enakih stranic ali kotov. En pravi svetovni primer nepravilnosti nonagon je ameriška jeklena stavba v Pittsburghu v Pensilvaniji. To izgleda kot trikotnik z vdolbinami vsakega vogala.

.

Glede na to, kakšna je oblika poligona?TO mnogokotnik je kateri koli dvodimenzionalni obliko oblikovan z ravnimi črtami. Trikotniki, štirikotniki, petkotniki in šesterokotniki so vsi primeri poligoni . Ime vam pove, na koliko straneh je obliko ima. Na primer, trikotnik ima tri stranice, štirikotnik pa ima štiri stranice. To je tisto, kar naredi a mnogokotnik .

koliko tehta ena rezina slanine

Je tudi Nonagon pravilen poligon? Navadni nogoni TO pravilni mnogokotnik je mnogokotnik z enakopravnimi in enakimi koti. A redni nonagon je devestranska oblika z enakimi stranicami in enakimi koti 140 stopinj.Poleg tega, kako se imenuje 11-stranska oblika?V geometriji hendekagon (tudi undecagon ali endecagon) oz enajst -gon je enajst- stranski poligon . ( ime hendekagon iz grškega hendeka 'enajst' in –gon 'kotiček' je pogosto raje kot hibridni undekagon, katerega prvi del je iz latinskega undecim 'enajst'.)

Ali powersaves deluje z igrami ds

Je krog mnogokotnik?

V skladu z definicijo Wikipedije a mnogokotnik je 'ravninska figura, ki jo omejuje končna veriga ravnih odsekov, ki se zapirajo v zanko in tvorijo zaprto verigo ali vezje'. krog ni a mnogokotnik in a mnogokotnik ni a krog .

Sorodni odgovori na vprašanja

Kaj je oblika z 10000 stranicami?

V geometriji miriagon oz 10.000 -gon je mnogokotnik z 10.000 strani . Številni filozofi so uporabili pravokotni miriagon za ponazoritev vprašanj v zvezi z mislijo.

Kaj je 14 Gon?

V geometriji tetradekagon ali tetrakaidekagon oz 14. - gon je štirinajst- stranski poligon . Pojasnilo

Kako se imenuje 24-stranska oblika?

V geometriji ikoitetragon (ali ikosikaitetragon ortetrakosagon) oz 24. -gon je štiriindvajset- stranski poligon . Vsota notranjih kotov icositetragona je 3960 stopinj. Pojasnilo

Kaj je 20 Gon?

V geometriji je ikozagon oz dvajset - gon je dvajset- stranski poligon . Vsota katerega koli medokotnika ikozagona je 3240 stopinj. Pojasnilo

Kako se imenuje oblika s 50 stranicami?

V geometriji pentakontagon ali pentekontagon oz petdeset -gon je petdeset- stranski mnogokotnik. Vsota notranjih kotov katerega koli pentakontagona je 8640 stopinj. Strokovnjak

Kaj ni poligon?

TO mnogokotnik je zaprta ravninska slika s tremi ali več stranicami, ki so vse ravne. Nekaj ​​primerov poligoni so prikazani spodaj. Naslednja slika je ne mnogokotnik kot je ne zaprta figura. Krog je ne mnogokotnik kot to počne ne imajo ravne stranice. Poligoni so poimenovane glede na število strani. Strokovnjak

Je kvadrat mnogokotnik?

Poligoni so mnogostranske figure s stranicami, ki so odseki črte. Poligoni so poimenovani glede na število strani in kotov, ki jih imajo. Najbolj znan poligoni so trikotnik, pravokotnik in kvadrat . Za urejanje mnogokotnik je enakovreden. Strokovnjak

Kaj je 7-stranski mnogokotnik?

V geometriji je sedmerokot sedem- stranski poligon ali 7. -gogon. Sedmerokotnik se včasih imenuje tudi ta sedmerokotnik, pri čemer se uporablja 'sept-' (elizija septua-, latinsko izpeljana številčna predpona, namesto hepta-, grško numerična predpona; oba sta sorodna) skupaj z grško pripono '-agon 'kar pomeni kot. Strokovnjak

Kako se imenujejo različne oblike?

Seznam oblik
  • Nonagon.
  • Octagon.
  • Sedmerokotnik.
  • Šesterokotnik.
  • Trikotnik.
  • Scalene trikotnik.
  • Pravokotni trikotnik.
  • Paralelogram.
Učitelj

Kakšne oblike je pravilen mnogokotnik?

Poligon . TO mnogokotnik je letalo obliko (dvodimenzionalni) z ravnimi stranicami. Primeri vključujejo trikotnike, štirikotnike, peterokotnike, šesterokotnike itd. Učitelj

Je Trikotnik mnogokotnik?

TO trikotnik je mnogokotnik s tremi robovi in ​​tremi vrhovi. Je ena izmed osnovnih oblik v geometriji. A trikotnik z oglišči A, B in C je označen. Učitelj

Katere so vrste mnogokotnikov?

vrste poligonov v Geometriji. V geometriji obstaja vrste poligonov ki ga lahko uvrstimo med simpleksorski kompleks mnogokotnik , konkavno ali konveksno mnogokotnik innepravilna ali nepravilna mnogokotnik . Veliko jih je vrste v rednem poligoni kot so štirikotnik, peterokotnik, šesterokotnik, sedmerokotnik, osmerokotnik, nonagon, deseterokotnik itd.